محصولات دسته بندی ویپ

محصولات دسته بندی پاد

Mc buff – 10000 Puff 5%

قیمت اصلی ۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳۵,۰۰۰ تومان است.

Lostvape – Ursa Nano Air

قیمت اصلی ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹۰,۰۰۰ تومان است.

Vaporesso – Xros Cube

قیمت اصلی ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان است.

Podsalt – EVOLVE Device

قیمت اصلی ۵۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶۷,۰۰۰ تومان است.

Podsalt – EVOLVE 5000 Puff

قیمت اصلی ۴۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۹,۰۰۰ تومان است.

محصولات دسته بندی پادماد

محصولات دسته بندی جویس

محصولات دسته بندی سالت

Nasty LIQ – Guava Ice

قیمت اصلی ۴۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۸,۰۰۰ تومان است.

BLVK – Caramel

قیمت اصلی ۵۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶۵,۰۰۰ تومان است.