دسته بندی پاد یکبار مصرف

Podsalt – EVOLVE Device

قیمت اصلی ۵۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶۷,۰۰۰ تومان است.

Podsalt – EVOLVE 5000 Puff

قیمت اصلی ۴۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۹,۰۰۰ تومان است.

Mc buff – 10000 Puff 5%

قیمت اصلی ۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳۵,۰۰۰ تومان است.